คลอรีน 90% (ชนิดเกล็ด)

ชื่อทางการค้า: คลอรีน 90% (ชนิดเกล็ด)

ยี่ห้อ:  NARA1

คุณสมบัติ: ใช้ในการฆ่าเชื้อโรค แบคทีเรีย ในน้ำ และสามารถละลายน้ำได้ดี

น้ำหนักบรรจุ: 50 กิโลกรัม/ถัง

ผลิตประเทศ: จีน

ชื่อทางเคมี: กรดไตรคลอโรไอโซไซยานูริก (TRICHLORO ISOCYANURIC ACID)

สูตรเคมี: C3Cl3N3O3

มวลโมเลกุล: 232.41กรัม/โมล

ค่าพีเอช: 2.0-3.5

หมวดหมู่: