คลอรีนน้ำ 10%

ชื่อทางการค้า: คลอรีนน้ำ 10%

ยี่ห้อ:  –

คุณสมบัติ: ใช้ในการฆ่าเชื้อโรค แบคทีเรีย ในน้ำ

น้ำหนักบรรจุ: บรรจุ 20 กิโลกรัม/ถัง

ผลิตประเทศ: ไทย

ชื่อทางเคมี: โซเดียมไฮโปคลอไรต์ (Sodium hypochlorite)

สูตรเคมี: NaOCl

มวลโมเลกุล: 74กรัม/โมล

ค่าพีเอช: 12-13

หมวดหมู่: