คลอรีน 70% (ชนิดเกล็ด)

ชื่อทางการค้า: คลอรีน 70% (ชนิดเกล็ด)

ยี่ห้อ:  NARA2

คุณสมบัติ: ใช้ในการฆ่าเชื้อโรค แบคทีเรีย ในน้ำ และสามารถละลายน้ำได้ดี

น้ำหนักบรรจุ: 40 กิโลกรัม/ถัง

ผลิตประเทศ: จีน

ชื่อทางเคมี: แคลเซียมไฮโปคลอไรด์ (CALCIUM HYPOCHLORITE)

สูตรเคมี: Ca(OCl)2

มวลโมเลกุล: 142.983 กรัม/โมล

ค่าพีเอช: 6-8

หมวดหมู่: