คลอรีนก้อน 90%

ชื่อทางการค้า: คลอรีนก้อน 90%

ยี่ห้อ:  –

คุณสมบัติ: ใช้ในการฆ่าเชื้อโรค แบคทีเรีย ในน้ำ

น้ำหนักบรรจุ: ขนาด 200 กรัม/ก้อน

บรรจุ: 50 กิโลกรัม/ถัง

หมวดหมู่: