บริษัท นารา เคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์ จำกัด

 

ได้ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ.2545 โดย นายประมาณ ณ พัทลุง กรรมการผู้จัดการซึ่งมีประสบการณ์มากว่า 40 ปี จาก บริษัท ประนอมและบุตร สระว่ายน้ำและอุปกรณ์จำกัด โดยเดิมสำนักงานตั้งอยู่ในซอยพุทธบูชา เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ ต่อมาใน    พ.ศ.2549 ทางบริษัทได้ตัดสินใจย้ายมาอยู่ที่อาคารพาณิชย์ เลขที่ 260 ริมถนนพระรามที่ 2 โดยเล็งเห็นความสำคัญในการเดินทางติดต่อของลูกค้าให้สะดวกสะบายยิ่งขึ้น และอีกทั้งยังมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพงานการบริการให้รวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นหลัก

 

บริษัท นาราเคมีภัณฑ์และอุปกรณ์ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้น ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะดำเนินธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับ สระว่ายน้ำ แบบครบวงจร อันประกอบด้วย

 

  • รับออกแบบ ก่อสร้างสระว่ายน้ำประเภท คอนกรีตพร้อมติดตั้งงานระบบและอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานสากล
  • รับก่อสร้างบ่อน้ำ Jacuzzi / Spa น้ำร้อน-เย็น พร้อมติดตั้งระบบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
  • รับก่อสร้าง บ่อน้ำพุ ประเภทคอนกรีต พร้อมอุปกรณ์กรองน้ำ และตัวปั้มน้ำ หัวน้ำพุ (นำเข้าจาก USA/ยุโรป)
  • จัดจำหน่ายและรับติดตั้งระบบและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับสระว่ายน้ำทุกประเภท
  • จัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ทุกชนิด สำหรับสระว่ายน้ำ สำหรับระบบผลิตน้ำประปา และสำหรับใช้กับระบบบ่อบำบัด
  • ให้บริการทำความสะอาดสระว่ายน้ำ และดูแลระบบเครื่องกรองน้ำ เครื่องปั้มน้ำ รวมถึงระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่นบริการเปลี่ยนเครื่อง บริการตรวจเช็คและซ่อมหลังการขาย
  • รับให้คำปรึกษา เกี่ยวกับสระว่ายน้ำและอุปกรณ์ รวมถึงแนะนำการใช้สารเคมีประเภทต่างๆ ให้ถูกต้องตามมาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุข
  • รับจัดอบรมให้ความรู้และสร้างความชำนาญ ให้กับ พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสระว่ายน้ำ และอุปกรณ์ที่ใช้กับสระว่ายน้ำ


นโยบายคุณภาพ: ส่งมอบผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคุณภาพ ตรงต่อเวลา เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า